Contacteer ons

Privacy Policy

De persoonsgegevens die u ons verschaft, zoals uw contactgegevens en details betreffende uw vraag, zullen worden verwerkt door Freshfrozen for Pets NV, Gagelstraat 2, 8200 Sint-Andries. Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt om met u in contact te treden betreffende uw vraag, om een overzicht te hebben van het type vragen over onze producten of diensten, en om u op de hoogte te stellen van eventuele campagnes die we zelf opzetten. De gegevens zullen niet worden ter beschikking gesteld van derden. U gaat ermee akkoord dat bevoegde werknemers van Freshfrozen for Pets NV of andere vennootschappen van onze groep toegang hebben tot uw gegevens.
Voor meer info, gelieve document in bijlage te raadplegen.

Ik ga akkoord